Siyah Bant Türkiye’de güncel sanat alanında yakın zamanda gerçekleşen müdahaleler ve bunlar etrafında ortaya çıkan tartışmalara dair Türkiye’de Sanatsal İfade Özgürlüğü Bağlamında Sanatçı, Küratör ve Kurum İlişkileri” başlıklı araştırma raporunu yayınladı. Kuratör Özge Ersoy tarafından kaleme alınan rapor, küratörler ve kurumların sanat işlerinin üretim, sunum ve dolaşımına yaptığı müdahaleler etrafında gerçekleşen tartışmalarda kullanılan kavram ve ifadeleri biraraya getirmeyi ve analiz etmeyi amaçlıyor. Araştırma, Friedrich Ebert Stiftung Derneği tarafından destekleniyor.

Raporun dijital baskısına buradan ulaşabilirsiniz.